Privacy Verklaring


** EXERPT **

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

P-Sii kan (persoons)gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van P-Sii, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact-formulier op de website aan P-Sii verstrekt. P Sii kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

../..

DELEN MET ANDEREN

P-Sii verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

../..

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mail@p sii.nl. P-Sii zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

P-Sii neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van P-Sii maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door P-Sii verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met P-Sii op via mail@p-sii.nl

https://p-sii.nl is een website van P-Sii.

../..


U kunt de volledige verklaring hier downloaden. 
Laatst bijgewerkt: 28-02-2018